Zarząd Oddziału 2023/2024

Podczas Walnych Zebrań Członków Oddziału, przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

Kadencja niżej wymienionych trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Skład Zarządu Oddziału Wrocław IFMSA-Poland:

Prezydent Oddziału - p.o. Anna Kuchta
e-mail: prezydent@wroclaw.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Maja Gewald
e-mail: sekretarz@wroclaw.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Wiktoria Nowakowska
e-mail: skarbnik@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Magda Gołos
e-mail: vpe@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Kuchta Anna
e-mail: vpm@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Aleksandra Czuchra
e-mail: lore@wroclaw.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających (LEO-in) - Julia Maj
e-mail: leo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających (LEO-out) - Paweł Pustuła
e-mail: leo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Melania Czapla
e-mail: lora@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Zuzanna Burzyńska
e-mail: lpo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Maja Krawczyk
e-mail: lome@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Zuzanna Łabeńska
e-mail: lorp@wroclaw.ifmsa.pl
 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocław


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału -Aleksandra Bator

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Magdalena Jakubowicz
Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Katarzyna Logoń

e-mail: kro@wroclaw.ifmsa.pl

 

Delegatka Oddziału - Melania Czapla

Dyżur

Exchange me? Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

29 Październik, Wtorek, 18:30 - 20:00

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu