Kalendarz - Październik 2019

1

Październik

Peer Support - Przewodnicy grup dziekańskich

Akcja mająca na celu przypisanie każdej grupie dziekańskiej 1. roku kierunku lekarskiego przewodnika, który odpowiada na pytania pierwszaków i wspiera...

Pismo dotyczące odpadów medycznych do Katedry Patomorfologii UMW

Napisanie oraz dostarczenie pisma o sygnaturze 68/wr/19 dotyczącego utylizacji odpadów medycznych z akcji.

2

Październik

Peer Support - Wykład "Jak się uczyć"

Akcja mająca na celu przybliżenie nowych technik nauki studentom pierwszych lat przeprowadzona dnia 2.10 w sali wykładowej CNIM. 

3.10

4

Październik

Sprzątanie siedziby jesień 2019

Sprzątanie siedziby Oddziału Wrocław, przygotowanie do działalności w nowym roku akademickim. 

5.10
6.10

7

Październik

Spotkanie informacyjne - międzywydziałowe

Spotkanie informacyjne w celu pozyskania nowych członków w Oddziale, skierowane głownie do pierwszoroczniaków, jednak na spotkaniu obecni byli Studenci innych...

8.10

9

Październik

Peer Support - Warsztaty zarządzania sobą w czasie

Warsztaty mają na celu przybliżenie pierwszakom tematyki zarządzania priorytetami, podziałem pracy, energią.

10.10
11.10
12.10
13.10

14

Październik

Spotkanie z przewodniczącym OZZL- Janem Czarneckim

Akcja ma na celu przybliżenie studentom specyfiki pracy w trakcie specjalizuje jak i rekrutacji na nia, dnia 14.10.2019. Akcja średnia...

15.10
16.10
17.10
18.10

19

Październik

Movember z Kapitanem Światełko

Akcja profilaktyki raka jądra organizowana przez Fundację Kapitan Światełko Harmonogram: 19.10.2019, godzina 10-14 i 14.30-19 Adres: Powstańców Śląskich 2-4, 53-333...

20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.