Faktury

Przed każdym zakupem materiałów należy bezwzględnie skonsultować się ze Skarbnikiem Oddziału lub z Koordynatorem Programu Stałego, w którym działasz. Podstawą do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów jest POPRAWNIE wystawiona faktura VAT. (faktura musi być ORYGINAŁEM, nie może to być ksero)

Dane do faktury:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland (BEZ SPACJI PRZED I PO MYŚLNIKU)

Oczki 1A 02-007 Warszawa 

NIP: 521-15-79-152

Fakturę należy na odwrocie opisać w następujący sposób: 

„ Faktura za zakup …………………….., na potrzeby akcji………….., organizowanej w dniu ………. w ramach Programu Stałego ds. ……. ”    

W opisie nie należy używać skrótów np. SCOPH. Pod opisem powinien znaleźć się Twój podpis oraz nazwa piastowanego stanowiska. 

Przykład:

Wrocław, 10.04.2018 r.

Faktura za zakup materiałów na akcję „Szpital Pluszowego Misia”, która odbyła się 10.04.2018 r. w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego. 

Proszę o zwrot poniesionych kosztów. 

Jan Kowalski

Koordynator Loklany Projektu „Szpital Pluszowego Misia”

 

Opisaną fakturę należy zostawić w skrzynce Oddziału WrocławIFMSA-Poland i poinformować o tym Skarbnika Oddziału.  (ze względu na tymczasowy brak skrzynki, w sprawie przekazania faktury należy kontaktować się ze Skarbnikiem Oddziału)

W przypadku faktur na zbyt wysoką dla Ciebie kwotę możesz poprosić o wystawienie faktury pro forma. Należy opisać ją identycznie jak fakturę zwykłą i jak najszybciej przekazać Skarbnikowi Oddziału. Przy odbiorze towaru otrzymasz zwykłą fakturę, którą tak samo jak fakturę pro forma opisujesz i zwracasz Skarbnikowi.

 

 Skarbnik Oddziału - Magdalena Jakubowicz

e-mail: skarbnik@wroclaw.ifmsa.pl

 

Dyżur

Exchange me? Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

29 Październik, Wtorek, 18:30 - 20:00

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu