06.11

Sobota

21:00

Spotkanie organizacyjne dla KLP SCORP

Weronika Nowak

Na spotkaniu omówiliśmy plany i pomysły na akcje w nadchodzącym roku akademickim, przedstawiłam także zasady działalności w IFMSA i wskazówki dotyczące organizacji akcji.

platforma teams