10.03

Środa

16:30

Warsztaty z samobadania jąder z Fundacją Sensoria

Jan Czerw

We współpracy z Fundacją Sensoria szerzyliśmy wiedzę z zakresu samobadania jąder wśród pracowników firmy Nokia Kraków.

Webinar - warsztaty zdalne