13.01

Poniedziałek

18:45

pismo - przeniesienie środków finansowych

Zuzanna Chmielowiec

Pismo z prośbą do prorektora ds. dydaktyki UMW o przeniesienie środków finansowych przyznanych w roku ubiegłym na rok bieżący. Sygn. 14/Wr/20

Wrocław