13.01

Poniedziałek

21:45

Pismo - zgoda na organizację akcji Pink Lips Projct

Zuzanna Chmielowiec

Pismo z prośbą do prorektora ds. dydaktyki UMW o zgodę na organizację akcji Pink Lips Project na terenie UMW. Druk oficjalny UMW, brak sygnatury.

Wrocław