13.01

Poniedziałek

21:30

Pismo - zgoda na organizację akcji STIPnet Study

Zuzanna Chmielowiec

Pismo z prośbą do prorektora ds. dydaktyki UMW o zgodę na organizację akcji STIPnet Study na terenie UMW. Druk oficjalny UMW, brak sygnatury.

Wrocław