24.10

Czwartek

20:00

Edycja strony internetowej - Walne Zebranie Członków Oddziału

Zuzanna Chmielowiec

Przygotowanie artykułu na stronę internetową Oddziału: https://wroclaw.ifmsa.pl/aktualnosc/55

Wrocław