01.04

Piątek

14:00

Opieka nad Incomings - kwiecień

Szymon Buras

Opieka nad studentami przyjeżdżającymi na wymianę naukową w ramach programu SCORE w kwietniu.

Wrocław