01.02

Wtorek

14:30

Rozliczenie działalności Team Marketing & Media Oddział Wrocław za okres 01.01.2022-01.02.2022

Martyna Wrześniewska

Rozliczenie działalności osób pełniacych następujące stanowiska w Oddziale Wrocław: Koordynator Lokalny ds. Instagrama, Koordynator Lokalny ds. Facebooka, Koordynator Lokalny ds. Grafiki.

Facebook, Instagram