09.12

Czwartek

09:00

Sprzątanie Siedziby i częściowa wyprowadzka

Katarzyna Siekaniec

Posprzątanie częściowo siedziby Oddziału i przetransportowanie rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia akcji w inne miejsce, w związku z przekształceniem piętra budynku, w którym znajduje się siedziba, na izolatkę dla chorych na COVID-19.

Wrocław