31.12

Piątek

00:00

Rozliczenie działalności Team Marketing & Media Oddział Wrocław za okres 29.11-31.12.21

Martyna Wrześniewska

Rozliczenie działalności osób pełniacych następujące stanowiska w Oddziale Wrocław: Koordynator Lokalny ds. Instagrama, Koordynator Lokalny ds. Facebooka, Koordynator Lokalny ds. Grafiki.

Facebook, Instagram