11.11

Czwartek

18:00

Przygotowanie dokumentów Stowarzyszenia do Dziekanatu

Kamila Florek

Przygotowanie listy członków na podstawie deklaracji wymaganych przez dziekanat.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu