05.05

Środa

08:00

Promocja krwiodawstwa w ramach wspomagania akcji Vampire Cup organizowanej przez PTSF

Dominika Joszko

Akcja polegała na pomocy PTSF w organizacji wydarzenia Vampire Cup poprzez:
- rozpowszechnienie wśród studentów informacji o wydarzeniu oraz podstawionym pod Wydział Farmaceutyczny krwiobusie;
- znalezieniu prelegenta na planowane spotkanie z Honorowym Dawcą Krwi;
- przeprowadzeniu webinaru z Honorowym Dawcą Krwi.

Online