23.11

Poniedziałek

09:00

Wydarzenie "Zdrowie pod Kontrolą"

Weronika Wawrzynów
„Najlepszym leczeniem jest profilaktyka” to hasło, którym kieruje się akcja „Zdrowie pod kontrolą”. Podczas tego wydarzenia wolontariusze uświadamiają, jak ważna jest profilaktyka poprzez wykonywanie zainteresowanym osobom podstawowych badań takich jak pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, analizę masy i składu ciała. Daje to nam szansę w prosty i przejrzysty sposób edukować społeczeństwo o tym jak zapobiegać chorobom. Akcja zawsze odbywa się w miejscach publicznych jak galerie handlowe, co umożliwia dotarcie do dużego grona osób.
Obecna sytuacja epidemiologiczna nie zwalnia nas z robienia akcji, wręcz przeciwnie. Pokazuje jak ważna jest edukacja społeczeństwa z tematów zdrowotnych.Akcje Zdrowia Publicznego docierają do każdej grupy wiekowej.W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną Akcja odbywa się w Sieci.Planowany jest szereg prelekcji dotyczących profilaktyki zdrowotnej czy seria publikacji na stronach Facebook czy Instagram. Publikacje te w formie infografik, publikowane będą na wydarzeniu "Zdrowie pod Kontrolą". Akcja ma zasięg ogólnopolski i lokalny.
 
Link do wydarzenia lokalnego: https://fb.me/e/3SzirqkIw
Link do wydarzenia ogólnopolskiego:
https://www.facebook.com/events/667965040576532/
 
 

Wrocław przez środki komunikacji na odległość