11.12

Piątek

19:00

Warsztaty pracy z pacjentem nieheteronormatywnym

Marta Wilczek
Jako przyszli lekarze mamy obowiązek traktować wszystkich pacjentów z należnym im szacunkiem, zrozumieniem i tolerancją. Jednak ich potrzeby mogą się różnić i czasem łatwo przez przypadek popełnić błąd, który sprawi, że zrazimy do siebie pacjenta, co negatywnie wpłynie na cały proces leczenia. Dlatego postanowiliśmy zorganizować "Warsztaty pracy z pacjentem nieheteronormatywnym"!
Warsztaty były poprowadzone przez trenerkę IFMSA-Poland Karolinę Sabczewę z Oddziału Lublin. Na warsztatach wyjaśnialiśmy pojęcia związane ze zdrowiem osób LGBTQ+ oraz uczyćzyliśmy się jak efektywnie i swobodnie komunikować się z pacjentem nieheteronormatywnym. Składały się z wstępu teoretycznego, oraz praktycznej części z omawianiem scenariuszy. 

platforma Zoom