29.10

Czwartek

17:00

Spotkanie informacyjne SCORP

Paulina Krzeszowska

Spotkanie informacyjne Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju miało na celu przybliżenie tegorocznym KLP zasad organizacji akcji i ustaleniu celów na ten rok akademicki.

Platforma discord