30.10

Piątek

19:30

Spotkanie informacyjne SCOME

Natalia Nowak

Podczas spotkania zostały omówione akcje przeprowadzane w ramach programu stałego SCOME oraz podstawy pracy tego programu stałego. Spotkanie miało dwie części jedną zamkniętą tylko dla KLP mającą na celu wprowadzenie je w pracę SCOME oraz drugą otwartą dla wszystkich podczas której pokazywana była prezentacja dotycząca poszczególnych warsztatów i doszło do przedstawienia poszczególnych KLPs.

Discord https://discord.com/channels/764043850607231017/764043851378720820