10.10

Sobota

17:15

Edycja strony internetowej - Zarząd Oddziału 2020/2021

Julia Wierzbińska

Przygotowanie artykułu na stronę internetową: https://wroclaw.ifmsa.pl/strona/zarzd-oddziau-2020-2021

.