09.03

Poniedziałek

14:30

Akademia Praw Kobiet z Elsa Wrocław

Klaudia Kadzewicz

Członkowie Stowarzyszenia!
W dniach 9-10 marca 2020 odbywać się będzie wydarzenie organizowane przez Elsa Poland, na którym wystawiamy stoisko związane z profilaktyką chorób kobiecych. Zapraszamy do rejestracji wolontariuszy.
Akademia Praw Kobiet to dwudniowy projekt, poświęcony prawom kobiet oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
Celem wydarzenia jest zachęcenie do refleksji, podjęcia nowych działań oraz zwrócenie uwagi na często na co dzień pomijane kwestie. Mamy zamiar podnieść wiedzę prawną oraz socjologiczną dotyczącą praw kobiet w Polsce i na świecie.
Podczas APK odbędzie się panel dyskusyjny, na którym porównana zostanie sytuacja prawna kobiet w różnych regionach i kulturach świata: w państwach islamskich, latynoamerykańskich oraz Indiach. Na prelekcji pt.” Prawa kobiet w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich” pełnomocnik terenowy RPO opowie często zgłaszane sprawy dotyczące praw kobiet, w szczególności poruszy problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wspólnie z Klubem Debat Oksfordzkich UWr oraz Fundacją „Nowy Głos” rozważymy kwestię parytetu podczas debaty oksfordzkiej. Do udziału w naszym projekcie zaprosiliśmy również przedstawicielkę Centrum Praw Kobiet, która wygłosi prelekcję na temat stereotypu kobiety w procesie sądowym.

Harmonogram: 9–10 marca 2020

Uniwersytecka 7-10, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski