14.01

Wtorek

18:00

Poznaj Swoją Specjalizację „Neurologia bliżej niż myślisz”

Monika Hejnowicz

Akcja ma na celu przybliżenie studentom specyfiki pracy rezydenta Naurologa, dnia 14.01.2020. Akcja średnia b,e,h,j,c. Patronami: SCOME. Akcja skierowana dla studentów kierunku lekarskiego, stażystów i lekarzy rezydentów. Na akcji rozdane nagrody o łącznej wartości 1400 złoty przekazane przez sponsorów Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

Aula Brossa