10.01

Piątek

00:45

Pismo - zgoda na organizację warsztatów podstaw pielęgniarstwa

Zuzanna Chmielowiec

Pismo z prośbą do prorektora ds. dydaktyki UMW o zgodę na organizację warsztatów podstaw pilęgniarstwa na terenie UMW. Druk oficjalny UMW, brak sygnatury.

Wrocław