04.12

Środa

12:30

Pisma do prorektora dot. przyznania dodatkowych funduszy

Zuzanna Chmielowiec

Napisanie oraz dostarczenie dwóch pism skierowanych do prorektora ds. dydaktyki, dot. przyznania dodatkowych funduszy Stowarzyszeniu.

Wrocław