28.11

Czwartek

18:30

Światowy Dzień Walki z AIDS

Michał Szyszka

Z okazji Dnia Walki z HIV/AIDS Oddział Wrocław IFMSA-Poland zaprasza na wykład lekarza specjalisty chorób zakaźnych dra Bartosza Szeteli pt. „Profilaktyka przedekspozycyjna HIV - rola i możliwości". Prelegent jest autorem kilkunastu prac i współautorem podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV. 

Wykład odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 18.30 w sali wykładowej Katedry Biochemii. 

Po prelekcji przewidziany jest konkurs z nagrodami!

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich,

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław,

Sala wykładowa Katedry Biochemii