20.11

Środa

16:00

Czytamy pomagamy

Weronika Machaj

Akcja mała - Czytamy pomagamy, pierwsza akcja w tym roku akademickim. 

Akcja ma na celu urozmaicenie czasu pacjentów pacjentom oddziałów pediatrycznych poprzez czytanie bajek z podziałem na role oraz różne zabawy.

Akcja odbędzie się 20 listopada 2019 roku o godzinie 16 na Oddziale Nefrologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. 

Oddział Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.