05.11

Wtorek

20:15

Pismo do DSS dot. zmiany składu Zarządu Oddziału

Zuzanna Chmielowiec

Napisanie oraz dostarczenie pisma do Działu Spraw Studenckich dotyczące zmiany składu Zarządu Oddziału Wrocław.

Wrocław