25.10

Piątek

13:00

Edycja strony internetowej - Movember

Zuzanna Chmielowiec

Stworzenie artykuły na stronę internetową Oddziału: https://wroclaw.ifmsa.pl/aktualnosc/57

Wrocław