16.10

Środa

18:30

Peer Support - warsztaty Stress Out

Julia Makuch

Akcja mająca na celu przybliżenie studentom pierwszych lat technik relaksacyjnych w czasie warsztatów ruchowych.

DS Jubilatka - sala seminaryjna