16.09

Poniedziałek

17:15

Przygotowanie dokumentów wymaganych do aktualizacji

Miłosz Lipieta

Przygotowanie dokumentów wymaganych do aktualizacji Stowarzyszenia na Uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Lista członków

2. Sprawozdanie merytoryczne

3. Sprawozdanie finansowe

4. Plan działania

5. Wniosek o aktualizację

Wrocław