18.07

Czwartek

15:00

MedEx- warsztaty szycia chirurgicznego

Paweł Woźniak

Akcja warsztowa w ramach projektu MedEx dla studentów, którzy przyjechali do Wrocławia w ramach wymian ze SCOPE i SCORE. Jej celem była nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności chirurgicznych.

CNIM