08.07

Poniedziałek

17:30

MedEx- warsztaty jogi

Paweł Woźniak

Warsztaty w ramach projektu MedEx przeznaczone dla studentów zzagranicznych przyjeżdżających na wymiany ze SCOPE i SCORE. Miały na calu zapoznania ich z podstawami jogi jako sposobem radzenia sobie ze stresem, medytacji, zwiększenia koncetracji, a także ćwiczeń rozciągających.

Studium Wychowania Fizycznego