Zaświadczenia

 

 

W celu otrzymania zaświadczenia o aktywnej działalności w Oddziale Wrocław Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland należy uzupełnić poniższy formularz:

 https://forms.gle/ReGis3PzTV4iWpL49

 Informujemy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Oddziału zaświadczenia wydawane są tylko aktywnym Członkom, czyli spełniającym następujące kryteria:     

 - opłacenie składki członkowskiej na aktualny rok akademicki

 - złożenie deklaracji członkowskiej minimum miesiąc wcześniej (obecnie równoznaczne z założeniem konta na stronie wroclaw.ifmsa.pl)

 - udział w przynajmniej 3 akcjach w przeciągu ostatnich 12 miesięcy lub pełnienie funkcji Zarządu Oddziału Wrocław lub Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocław przez minimum 6 miesięcy

 Przypadki szczególne będą rozpatrywane podczas Posiedzenia Zarządu Oddziału.

 W kwestii odbioru prosimy kontaktować się z osobą wystawiającą zaświadczenia, czyli Mają Gewald - Sekretarz Oddziału.

 

 

kontakt: sekretarz@wroclaw.ifmsa.pl

 

Dyżur

Exchange me? Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

29 Październik, Wtorek, 18:30 - 20:00

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu