Zarząd Oddziału 2021/2022

Podczas e-Walnego Zebrania Członków Oddziału, które odbyło się dnia 1 lipca 2021 r., przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybory Uzupełniające odbyły się 23 września oraz 11 listopada 2021 r. Kadencja niżej wymienionych trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Skład Zarządu Oddziału Wrocław IFMSA-Poland:

Prezydent Oddziału - Katarzyna Siekaniec
e-mail: prezydent@wroclaw.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Maja Gewald
e-mail: sekretarz@wroclaw.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Magdalena Jakubowicz
e-mail: skarbnik@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Martyna Wrześniewska
e-mail: vpe@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Kamila Florek
e-mail: vpm@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Szymon Buras
e-mail: lore@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Weronika Bihl
e-mail: leo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Marta Wilczek
e-mail: lora@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Adriana Dojs
e-mail: lpo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Julia Maj
e-mail: lome@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Weronika Nowak
e-mail: lorp@wroclaw.ifmsa.pl
 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Weronika Wawrzynów

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Nikolas Biziorek
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Natalia Nowak

e-mail: kro@wroclaw.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału - Katarzyna Siekaniec

Dyżur

Exchange me? Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

29 Październik, Wtorek, 18:30 - 20:00

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu