Zarząd Oddziału 2020/2021

Podczas e-Walnego Zebrania Członków Oddziału, które odbyło się dnia 25 lipca 2020 r., przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybory Uzupełniające odbyły się 30 września 2020 r. Kadencja niżej wymienionych trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Skład Zarządu Oddziału Wrocław IFMSA-Poland:

Prezydent Oddziału - Miłosz Lipieta
e-mail: prezydent@wroclaw.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Katarzyna Siekaniec
e-mail: sekretarz@wroclaw.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Magdalena Jakubowicz
e-mail: skarbnik@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Julia Wierzbińska
e-mail: vpe@wroclaw.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Klaudia Kadzewicz
e-mail: vpm@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Karolina Kędziora
e-mail: lore@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Julia Kula
e-mail: leo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Jan Czerw
e-mail: lora@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Weronika Wawrzynów
e-mail: lpo@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Natalia Nowak
e-mail: lome@wroclaw.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Paulina Krzeszowska
e-mail: lorp@wroclaw.ifmsa.pl
 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Agata Orchel

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - WAKAT
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - WAKAT

e-mail: kro@wroclaw.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału - Miłosz Lipieta

Dyżur

Exchange me? Spotkanie informacyjne SCOPE & SCORE

29 Październik, Wtorek, 18:30 - 20:00

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu