polski english

Kwalifikacja - KROK PO KROKU!

 

UWAGA!

Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE. Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!

 

Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej -> więcej informacji znajdziecie w dziale Kwalifikacja Łączona

 

Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem SCORE.

___________________________________________________________

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych po każdym roku studiów!

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać sie o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.

 

2. Wybór max. 3 krajów.

 

3. Złożenie wymaganych dokumentów

Wszystkie niżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania!

- Kwestionariusz kwalifikacyjny - LINK

- Certyfikat językowy SCORE - LINK

- Dowód wpłaty za składkę członkowską 2016/2017

-Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.

 

DEADLINE składania dokumentów:

18 listopada 2016r.

 

4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktów
 
Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym 
 
na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:
 
- Egzamin językowy -> punkt 7.3.3 oraz 7.3.4
 
- Aktywność naukowa -> punkt 7.4
 
- Publikacje naukowe -> punkt 7.5
 
- Działalność w STN, nagrody oraz wyróżnienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach -> punkt 7.6
 
- Średnia ocen -> punkt 7.8
 
 UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji! Liczony jest TYLKO czynny udział.
 
 
Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:
 
5. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej
 
6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE
 
27.11.2016r. - Ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE
 
21-27.12.2016r.- Ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE
 
30.11.2015r. - 10.02.2017r. – wybór projektów oraz składanie dokumentów zgodnie z EC danego kraju (dotyczy wszystkich zakwalifikowanych osób)
 
a) Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany 
 
Koniecznością jest wybór max. 3 NMO (National Member Organisation)
 
-o przydzieleniu kraju decyduje polski NORE na podstawie punktacji.
 
Każdy kraj organizujący Wymianę Naukową SCORE określa wymagania wobec studentów przyjeżdżających. Wymagania mogą dotyczyć szczepień, zaświadczeń lekarskich nt. stanu zdrowia, ubezpieczenia, certyfikatu językowego lub zaświadczeń z uczelni, itp. Zadaniem studenta jest PRZED wyborem krajów i złożeniem aplikacji, upewnić się, że spełnia wszystkie Exchange Conditions (EC), czyli warunki wymiany danego kaju.
 
Warunki wymiany naukowej (Exchange Conditions) w wybranych państwach: 
 
Uwaga! Kraje/NMO trzeba wpisywać w kolejności preferencji!
 
Upewnijcie się czy odpowiadają Wam warunki wymiany i czy je spełniacie. Należy wymienić tylko te kraje, do których chcecie, a przede wszystkim jesteście w stanie pojechać (biorąc pod uwagę kwestie finansowe, kulturowe itp.) Jeśli interesuje Was tylko jeden konkretny kraj to możecie wpisać tylko to jedno państwo!!
 
Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego
 
-o przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.
 
Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie 
 
Exchange Conditions (EC) tego kraju!
 
Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto- zależnie od czasu rezygnacji- możliwe, że nawet i w roku następnym.
 
Listę dostępnych krajów/NMO wraz z ilością miejsc do danego kraju w zakładce Do pobrania! 
 
Kliknik, aby sprawdzić jakie projekty są dostępne : Baza projektów
 
NIE WYBIERAJCIE KRAJU TYLKO NA PODSTAWIE NAZWY! TO MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA DECYZJA! 
 
BI oznacza wymianę bilateralną (student wyjeżdża i na jego miejsce do Polski przyjeżdża student z danego kraju),
UNI oznacza wymianę unilateralną (jest to wymiana jednostronna, student wyjeżdża i nikt nie przyjeżdża na jego miejsce).
 
Różnica w wymianie BI i UNI odnosi się głównie do wysokości opłat.
 
Patrz: zakładka Opłaty 
 
 

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Ważne dokumenty

Wszystkie dokumenty

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Wrocław
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl